Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-08-19, 11:41

Έγκριση διοργάνωσης του 18ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (MUN) στο “Ιδιωτικό Λύκειο – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” Θεσσαλονίκης