Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-08-19, 09:33

Έγκριση διοργάνωσης του 2ου Συνεδρίου Model United Nations (DSTMUN – Deutsche Schule Thessaloniki Model United Nations Conference)