Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-08-19, 09:19

Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού First Palladio MUN Conference του Ιδιωτικού Γυμνασίου-Λυκείου Κοραής Εκπαιδευτική -Παλλάδιο.