Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

7-08-19, 10:33

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Α.Μ.Κ.Ε. «Hope Spot» με τίτλο «Ξύπνα, ο κόσμος δεν θα αλλάξει μόνος του»