Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

7-08-19, 10:25

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερρών