Εκτύπωση αυτής της σελίδας
11-09-15, 15:44

Oracle Database Express Edition

oracle

Δωρεάν έκδοση της γνωστής βάσης δεδομένων κατάλληλη για προγραμματισμό διαδικτύου, εξοικείωση με τη διαχείριση ΣΔΒΔ κ.ά.

Πρόσθετες Πληροφορίες