Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3-07-19, 13:14

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου»