Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

27-06-19, 10:25

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/τριών στην πρόληψη της έμφυλης βίας»