Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

4-06-19, 12:28

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Το σχολείο του θεατή» της θεατρικής εταιρίας ΑμΚΕ «Θέρος»