Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-05-19, 11:45

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε. Έβρου /ΠΑΜΘ – Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης