Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-05-19, 10:12

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο « Αλφαβητισμός για το Μέλλον» της Έδρας Unesco για την Προοπτική Διερεύνηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)