Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

15-05-19, 12:24

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και λοιπών ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της «Εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη φιλοζωία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων»