Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

10-05-19, 09:48

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ-Ο.Π.Α.» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς- Ο.ΚΑ.ΝΑ. «Προνόη»