Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

10-05-19, 09:40

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «BOYS & GIRLS PLUS» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς- Ο.ΚΑ.ΝΑ. «Προνόη»