Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

10-05-19, 09:36

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Παιχνίδια και Διαδίκτυο: Πρόληψη των κινδύνων χρήσης» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατ. Θεσσαλονίκης «Ελπίδα»