Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

10-05-19, 09:14

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Συναντώντας τον Άλλον» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατ. Θεσσαλονίκης «Ελπίδα»