Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-04-19, 09:35

Διοργάνωση 12ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης Δήμου Θεσσαλονίκης για μαθητές/τριες Δ.Ε. – σχ. Έτος 2018-2019