Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-04-19, 09:24

Έγκριση διοργάνωσης και διεξαγωγής της 39ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος