Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-04-19, 09:20

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού με τίτλο «Ισότητα των Φύλων και ενδοοικογενειακή βία» του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Κατερίνης