Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

12-04-19, 09:18

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί και το φεγγάρι που πέφτει» της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΠΥΞΙΔΑ»