Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11-09-15, 14:17

Irydium Project: The Virtual Laboratory

chemcoll

Irydium Project: The Virtual Laboratory (12MB)
Πρόκειται για Java applet που προσομοιώνει ένα χημικό εργαστήριο.

Διατίθεται ελεύθερα από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει σκεύη και αντιδραστήρια για να «παρασκευάσει» τα επιθυμητά διαλύματα και να «στήσει» την κατάλληλη πειραματική διάταξη.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή on-line ή για να την μεταφορτώσετε, κάντε κλικ στο παρακάτω URL.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Chemsketch 5.0 »