Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

5-04-19, 09:35

Έγκριση προγράμματος “Τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα στον Δήμο Αγρινίου: Ανάδειξη και αξιοποίηση”