Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

5-04-19, 09:32

Έγκριση του προγράμματος “ΝΙΡΕΤΤΑ Η ΚΑΡΕΤΤΑ” της MEDASSET/Mediterranean Association to Save the Sea Turtles