11-09-15, 14:09

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ

AAT2

Η εφαρμογή ΑΑΤ ουσιαστικά μελετά το θέμα ταλάντωση σε όλες τις περιπτώσεις όπως αυτές διδάσκονται στο πρώτο κεφάλαιο της Φυσικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου που είναι:
1) Ελεύθερη και αμείωτη ταλάντωση (ιδανική περίπτωση) που μπορεί να εξελιχθεί όταν δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας
2) Φθίνουσα ταλάντωση που οφείλεται σε εμφάνιση δύναμης αντίστασης F’ =-b.υ
3) Εξαναγκασμένη ταλάντωση που οφείλεται στην εξάσκηση περιοδικής διεγείρουσας δύναμης.

Στην τελευταία περίπτωση η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να μελετήσει και το φαινόμενο του συντονισμού μεταβάλλοντας σταδιακά τη συχνότητα του διεγέρτη μέχρι αυτή να γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή
Σε όλες των περιπτώσεων η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα live αναπαράστασης πολλών μεγεθών (απομάκρυνσης, ταχύτητας, επιταχύνσεως, δυναμ. ενέργειας, κινητ. ενέργειας, ολικής ενέργειας) με το χρόνο αλλά και με την απομάκρυνση.
Ταυτόχρονα ο χρήστης βλέπει την εξέλιξη της ταλάντωσης του σώματος προσδεδεμένου στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου σε ξεχωριστό παράθυρο.
Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής αρχικών συνθηκών όπως αρχικής απομακρύνσεως, ταχύτητας (αρχική φάση), μήκους ελατηρίου, σταθεράς ελατηρίου και μάζας σώματος.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση ένοιωσα όταν κατάφερα να καλύψω σφαιρικά τα θέματα «φθίνουσα ταλάντωση» και «εξαναγκασμένη ταλάντωση» όπως και το φαινόμενο του συντονισμού με την εφαρμογή διότι αυτά αποτελούν τα πιο δυσνόητα κομμάτια του κεφαλαίου και ο λόγος είναι η ελλιπής υποστήριξη τους από εφαρμογές java.

Πρόσθετες Πληροφορίες