Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

29-03-19, 10:15

Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχολική Εφημερίδα- Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα»