Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-03-19, 10:50

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Διαδικτύου «ΛΥΣΙΑΣ» για μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2018-2019