Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

19-03-19, 10:30

Έγκριση του 1ου Μαθητικού Ποιητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Σχολείο, χώρος συνάντησης»