Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

11-09-15, 13:55

Geogebra

geogebra

Ελεύθερο λογισμικό για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών.
Μπορεί να δημιουργήσει δυναμικά κινούμενα γραφικά, λογιστικά φύλλα κ.α.

Πρόσθετες Πληροφορίες