Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-03-19, 10:09

Έγκριση Διασχολικής Έκθεσης Τέχνης με θέμα «ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ»