Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-03-19, 09:45

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” του Εκπαιδευτικού Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Άφιξις”