1-03-19, 09:33

Έγκριση διεξαγωγής της 1ης Μαθητικής Ημερίδας Βιολογίας για μαθητές/τριες Λυκείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας