Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

18-02-19, 11:22

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η καταπολέμηση της προκατάληψης, της διαφορετικότητας και της ξενοφοβίας μέσα από την τέχνη»