Εκτύπωση αυτής της σελίδας
11-09-15, 13:20

Η Γέννηση και οι Ρυθμοί των Ναών

Gennhsh Rythmoi Nawn

Το λογισμικό αποτελείται από δύο ενότητες με τίτλο «Α’ Γέννηση των Ναών» και «Β’ Ρυθμοί των Ναών» και περιέχει πλούσιο υλικό σε εικόνες και ασκήσεις. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της ενότητας «Η χριστιανική τέχνη» στο μάθημα των Θρησκευτικών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου, αλλά και στην Α’ τάξη του Λυκείου τόσο για το μάθημα των Θρησκευτικών όσο και της Ιστορίας.

Σημείωση:
Η έναρξη του λογισμικού γίνεται με διπλό κλίκ στο αρχείο Naoi.exe. Πριν την έναρξη ενδέχεται να εμφανιστούν παράθυρα όπου αναγράφεται ότι δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο. Πατώντας όμως ο χρήστης κάθε φορά OK, το λογισμικό ανοίγει.

Πρόσθετες Πληροφορίες