Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12-02-19, 12:37

Έγκριση της Διεθνούς Νεανικής Συνάντησης Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού 2019 «Ολύμπια εν Δίω»