Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1-02-19, 13:38

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου με τίτλο «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…»