Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

28-01-19, 12:58

Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογενείας της Κομοτηνής, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος