Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

28-01-19, 11:23

Επανέγκριση - τροποποίηση διεξαγωγής δράσεων Προσομοίωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη δράση “Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Europa.S. T.E.EN.S 2019