Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

25-01-19, 11:50

Διαγωνισμός σύνθεσης χαρτών «Αγαπάμε τους χάρτες- We move maps»

weLoveMaps

Η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας - ΧΕΕΕ [http://xeee.web.auth.gr/] αποτελεί τον επίσημο επιστημονικό φορέα της χώρας σε θέματα Χαρτογραφίας και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς. Μέλη της Εταιρείας είναι καταξιωμένοι στον χώρο της Χαρτογραφίας Πανεπιστημιακοί, ερευνητές και στελέχη χαρτογραφικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κύριος στόχος της ΧΕΕΕ, είναι η ανάπτυξη και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνολογίας της Χαρτογραφίας στην Ελλάδα όπως και η σημασία της χρήσης των χαρτών στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Πέραν αυτών η ΧΕΕΕ είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της χώρας στη Διεθνή Ένωση Χαρτογραφίας (International Cartographic Association- ICA).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Διεθνής Ένωση Χαρτογραφίας, μέσω της ειδικής επιτροπής της για τη Χαρτογραφία για Παιδιά, οργανώνει ανά διετία διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης χαρτών από παιδιά που εντάσσονται στις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες:

  1. κάτω των 6 ετών
  2. μεταξύ 6 - 8 ετών
  3. μεταξύ 9 -12 ετών
  4. μεταξύ 13 -15 ετών.

Το θέμα του διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του 29ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας (Τόκυο, Ιαπωνία 15 -20 Ιουλίου 2019) είναι: «Αγαπάμε τους χάρτες- We move maps». Λεπτομέρειες για το θέμα και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού παρέχονται στις ιστοσελίδες της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας και της επιτροπής «Χαρτογραφία για Παιδιά» του 29ου Διεθνούς Συνεδρίου Χαρτογραφίας :

http://icaci.org/petchenik/

http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm

https://www.facebook.com/icaccc/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Διαβάστηκε 362 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 25-01-19, 12:15