Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

24-01-19, 12:04

Έγκριση διοργάνωσης του 17ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (MUN) στο “Ιδιωτικό Λύκειο – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ” Θεσσαλονίκης