Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

18-01-19, 13:11

Έγκριση εκπαιδευτικού μουσικοπαιδαγωγικού προγράμματος, «Μουσικές περιπέτειες», του εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης «Χαρά και Μουσική»,