Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-01-19, 10:42

Έγκριση διοργάνωσης της 14ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN) στο Αμερικανικό Κολλέγιο “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” Θεσσαλονίκης για μαθητές/τριες Δ.Ε. – Φεβρουάριος 2019