Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

14-01-19, 10:37

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ζωο…φιλώντας, μαθήματα άδολης αγάπης» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) «Ζω.Ε.Σ.( Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών»