Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

9-01-19, 09:59

«Έγκριση 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Θεολογικού Συνεδρίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΝΟΥ με θέμα «Η Θεολογία γύρω μας»