Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

20-12-18, 10:47

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η τοπική-διαπολιτισμική ιστορία της Κω. Μια σύντομη ανασκόπηση», του Δήμου Κω