11-09-15, 09:34

Ελεύθερο λογισμικό αξιολόγησης-εξάσκησης Fast Quiz

fastQuiz

Η ανάγκη που προκύπτει από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για συχνή αξιολόγηση (διαμορφωτική ή/και αυτό – αξιολόγηση) καθώς και τα προβλήματα από τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, οδηγούν στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αξιολόγησης – εξάσκησης Fast Quiz το οποίο είναι ελεύθερου λογισμικού.

Μπορείτε να το επισκεφτείτε και να το κατεβάσετε εδώ: http://freeteachingtools.wix.com/e-school
Στο παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε επίσης να βρείτε και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας. Βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και γι αυτό κάθε παρατήρησή σας θα βοηθήσει στη βελτίωσή του.

Πρόσθετες Πληροφορίες