Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-12-18, 11:31

Έγκριση συμμετοχής μαθητών/-τριών Δ.Ε. στο 2ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Νέων για την Πολιτιστική Κληρονομιά