Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-12-18, 10:36

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Μετάβαση στην εφηβεία και σχολικός εκφοβισμός» του τομέα Συστηματικής Θεολογίας του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής σχολής Αθηνών