Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-12-18, 10:24

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεταλλουργία στην παλιά Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου» του Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου