Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17-12-18, 10:07

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πέτρωμα – Ορυκτό – Μετάλλευμα: Τα ορυκτά στην καθημερινή μας ζωή» του Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου