Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

5-12-18, 10:32

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τον τίτλο «Φοίνικες, χελώνες και παγώνια, στο κέντρο της Αθήνας», του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου